Quy định mới trong kinh doanh bất động sản

Luật Kinh doanh bất động sản 2014 (LKDBĐS 2014) có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 có một số điểm mới quan trọng.

Vốn pháp định

Theo LKDBĐS 2014, vốn pháp định của doanh nghiệp bất động sản không thấp hơn 20 tỷ đồng, trong khi quy định hiện hành về vốn pháp định là 6 tỷ đồng.

Quy định  hợp đồng kinh doanh

LKDBĐS 2014 liệt kê và quy định những nội dung cơ bản, quyền và nghĩa vụ của các bên trong một số loại hợp đồng kinh doanh bất động sản chính, bao gồm hợp đồng mua, bán nhà công trình xây dựng; hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng; hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng; hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; hợp đồng chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản.

Với những quy định mới mang tính bảo vệ người mua và khách hàng áp dụng đối với các loại hợp đồng trên đây, các doanh nghiệp bất động sản cần rà soát và sửa đổi các hợp đồng để đảm bảo tuân thủ các quy định mới của Luật KDBĐS 2014 và giảm thiểu những tranh chấp có thể xảy ra.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản, các nhà đầu tư nước ngoài cũng cần lưu ý:

Theo Luật Đầu tư 2014, nhà đầu tư nước ngoài mới phải đăng ký (các) dự án đầu tư để được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Vì vậy, quy định của Luật Đầu tư hiện hành “Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” sẽ hoàn toàn bị bãi bỏ kể từ ngày có hiệu lực của Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014 (tức là ngày 1/7/ 2015).

Tuy nhiên, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 1/7/2015, sẽ được quyền tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư đã được cấp phép.

Công ty Luật PLF

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


+ 9 = thirteen