Tag Archives: thủ tục nhà đất

THỦ TỤC SANG TÊN NHÀ ĐẤT

Thủ tục sang tên nhà đất 1. Hồ sơ gồm: – Đơn đề nghị chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất – Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở – Hộ khẩu thường trú của người mua – Trích lục thửa đất – Hợp đồng […]

Giá: Liên hệ
Diện tích: Chưa nhập
Quận/Huyện: Chưa nhập

HƯỚNG DẪN KHAI VÀ NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT 2015

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHAI VÀ NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT MỘT SỐ TỪ VIẾT TẮT Trong tài liệu này, một số từ viết tắt được hiểu như sau: – CMND: Chứng minh nhân dân. – NSNN: Ngân sách Nhà nước. – KBNN: Kho bạc Nhà nước. – NNT: Người nộp lệ phí […]

Giá: Liên hệ
Diện tích: Chưa nhập
Quận/Huyện: Chưa nhập

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Theo quy định tại Điều 106 Luật Đất đai, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất […]

Giá: Liên hệ
Diện tích: Chưa nhập
Quận/Huyện: Chưa nhập