Tag Archives: thủ tục sang tên

THỦ TỤC SANG TÊN NHÀ ĐẤT

Thủ tục sang tên nhà đất 1. Hồ sơ gồm: – Đơn đề nghị chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất – Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở – Hộ khẩu thường trú của người mua – Trích lục thửa đất – Hợp đồng […]

Giá: Liên hệ
Diện tích: Chưa nhập
Quận/Huyện: Chưa nhập

HƯỚNG DẪN KHAI VÀ NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT 2015

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHAI VÀ NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT MỘT SỐ TỪ VIẾT TẮT Trong tài liệu này, một số từ viết tắt được hiểu như sau: – CMND: Chứng minh nhân dân. – NSNN: Ngân sách Nhà nước. – KBNN: Kho bạc Nhà nước. – NNT: Người nộp lệ phí […]

Giá: Liên hệ
Diện tích: Chưa nhập
Quận/Huyện: Chưa nhập